Nabożeństwa czerwcowe:
w tygodniu - godz 18.30
w niedzielę i uroczystości - godz 17.30